Lisa Balash, Lat Pulldowns • Posing and Lat Pulldowns w 100 lbs (HR-mpg) (165.8 MB; 3:53) (5.12.08)
 • Posing and Lat Pulldowns w 100 lbs (HR-wmv) (67.0 MB; 3:53) (5.12.08)
 • Posing and Lat Pulldowns w 100 lbs (mpg) (34.6 MB; 3:53) (5.12.08)


 • Lat Pulldowns w 150 lbs (HR-mpg) (65.0 MB; 1:31) (5.12.08)
 • Lat Pulldowns w 150 lbs (HR-wmv) (26.2 MB; 1:31) (5.12.08)
 • Lat Pulldowns w 150 lbs (mpg) (13.6 MB; 1:31) (5.12.08)


 • Getting Results (HR-mpg) (168.2 MB; 3:56) (5.12.08)
 • Getting Results (HR-wmv) (68.1 MB; 3:56) (5.12.08)
 • Getting Results (mpg) (35.1 MB; 3:56) (5.12.08)

 • How to join or cancel
  Back to Video Index Page
  Contact webmaster@herbiceps.com